PLIKI

Znajdziesz tu pliki instalacyjne do Sign 5, instrukcje, akty prawne, umowy, formularz, polityki itp.

Repozytorium list CRL jest dostępne pod adresem: http://repo.sigillum.pl/

Aplikacja SIGN 5

Aplikacja przeznaczona do składania podpisu elektronicznego. Dodatkowe funkcje to: znakowanie czasem, podpisywanie wielu plików jednocześnie, kontrasygnata, szyfrowanie, weryfikowanie oraz podpisywanie aktów normatywnych i prawnych.

PWPW Sign 5.2.5 wersja instalacyjna

Instrukcje

Opis procesu rejestracji konta i złożenia zamówienia w CUZ Sigillum

Podręcznik dla Użytkownika Systemu Sigillum v.1.0

PDS

Oświadczenie o infrastrukturze klucza publicznego/PKI Disclosure Statement

Oświadczenie o infrastrukturze klucza publicznego

PKI Disclosure Statement

Polityki obowiązujące 

Usługi kwalifikowane

Polityka Świadczenia Usług Niekwalifikowanych CUZ Sigillum 1.1_PL

CUZ Sigillum Trust Services Policy 1.1_EN

Polityka Certyfikatow Kwalifikowanych PCCE Sigillum

Usługi niekwalifikowane

Polityka Świadczenia Usług Niekwalifikownaych CUZ Sigillum 1.1_PL

Polityka PCCE Sigillum dla Certyfikatów Niekwalifikowanych

Pozostałe Dokumenty

Zasady i warunki świadczenia usług (T&C) CUZ Sigillum PL

Terms and Conditions CUZ Sigillum EN

Zaświadczenia Certyfikacyjne

PWPW_QCA_2017

PWPW_QTSA_2017

PWPW_QCA_2015

Urządzenia QSCD

 Certyfikat STARCOS3.2 QES2.1B

Certyfikat EAL5

Wzory umów

Umowa Subskrybencka

Umowa Ramowa Osoba Fizyczna

Umowa Ramowa Firma

Upoważnienie do podpisania Umowy w imieniu Zamawiającego - Wzór    (dokument edytowalny)